2.- Config. Rednas MÒBIL

Mobil Alumne. configuracIó acces a REDNAS